news-img

Тауарлар мен қызметтерді сатып алуға әлеуетті жеткізушілердің ұсыныстарын іріктеуді жүргізу туралы

№ 01/1-КФ хабарландыру

 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                                                                                                             
«18» мамыр 2020 ж.

"Қамқорлық қоры" корпоративтік қоры (бұдан әрі — Тапсырыс беруші) әлеуетті жеткізушілердің ұсыныстарын бағалау және салыстырмалы талдау (бұдан әрі-іріктеу) тәсілімен сатып алынатын тауарлар тізіміне сәйкес (№1 қосымша) 01/1 - КФ оңалту орталықтарын жабдықтау үшін жабдықтар сатып алуға әлеуетті жеткізушілерді іріктейтінін жариялайды.

Тапсырыс берушінің орналасқан жерінің нақты мекенжайы: Қазақстан, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел көшесі 55/13, С2-1 блогы, 3-ші қабат, 3.22.9 кабинет, тел. 8(7172) 26 66 91.

Іріктеу рәсімі:

1. Осы хабарладыруға қоса тіркелген тауарлар мен қызметтердің техникалық сипаттамасына сәйкес тауарлар мен қызметтер түрлері бойынша  ҚҚС есебімен тауарларды, қызметтерді сатып алуға бөлінген сома 1 064 779 863, 00 теңгені (бір миллиард алпыс төрт миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз алпыс үш теңге 00 тиын) құрайды.

2. Іріктеу туралы хабарландыруға (бұдан әрі – хабарландыру) қоса тіркеледі:

- сатып алынатын тауарлардың, қызметтердің тізбесі  - №1 қосымша;

- баға ұсынысының формасы -  №2 қосымша;

- сатып алынатын тауарлардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі  - №3 қосымша;

- және шарт жобасы -  № 4 қосымша,

олар осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Әлеуетті өнім берушілерді іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар осы іріктеу туралы хабарландыруда көрсетілген конверттерді ашу рәсімі басталған уақытқа дейін желімделген конвертте ұсынылады және мынадай мәліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің атауы, нақты мекенжайы;

2) баға ұсынысы (тары). Әрбір әлеуетті өнім беруші №2 қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің қолымен және мөрімен (ол болған жағдайда) бекітілген 1 (бір) лотқа тек 1 (бір) баға ұсынысын береді;

3) әлеуетті өнім берушінің қолы қойылған және мөрімен (ол болған кезде) бекітілген техникалық сипаттама (лар);

4) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе ресми интернет көзінен (www.egov.kz) алынған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы электрондық анықтаманың көшірмесі;  жеке тұлға үшін-  заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін мемлекеттік орган берген құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе ресми интернет көзінен (www.egov.kz) алынған құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін-заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі);

5) заңды тұлға үшін-әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын және ол тартатын бірлесіп орындаушыларды тағайындау (сайлау) туралы құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі;;

6) ресми интернет көзінен (www.egov.kz) алынған салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді растайтын электрондық анықтаманың белгіленген нысанының көшірмесі;

7) барлық қызмет көрсететін екінші деңгейдегі банктерден, қаржы және микрокредиттік ұйымдардан соңғы 12 (он екі) ай үшін есеп айырысу шоттарына берілген кредиттер мен картотекалар бойынша мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтама;

8) лицензиялардың не электрондық құжаттың көшірмесі түріндегі лицензияның және/немесе патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, рұқсаттардың, әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері (егер іріктеу шарттарында міндетті түрде лицензиялануға жататын қызмет болжанған жағдайда);

9) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес ресімделген өзге де құжаттар.

4. Әлеуетті өнім берушілер осы хабарландырудың 3-тармағында көрсетілген, мөрленген конверттерге салынған құжаттарды Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел көшесі 55/13, С2-1 блогы, 3-ші қабат, 3.22.9 кабинет  - мекен-жайы бойынша жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін  2020 жыл 26 мамыр сағат 09:00-ге дейінгі мерзімде табыс етеді (жібереді).

5. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу бойынша іріктеу жөніндегі комиссияның отырысына қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерді және/немесе олардың өкілдерін тіркеу 2020 жыл 26 мамыр сағат 09:00-ден кеш емес мерзімде жүргізіледі.

6. Әлеуетті жеткізушілердің баға ұсыныстары бар конверттерді ашу мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан Қ., Мәңгілік Ел көшесі 55/13, С2-1 блогы, 3-ші қабат, мәжіліс залы, 26 мамыр 2020 жыл сағат 10:00.

7. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның іріктеуді жүргізу туралы ақпаратта және техникалық ерекшелікте көзделген шарттарды сақтай отырып, тауарды іріктеуге қатысуға және жеткізуді, қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға келісім білдіру нысаны болып табылады.

8. Әлеуетті өнім берушінің іріктеуге қатысу үшін құқық қабілеттілігіне (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігіне (жеке тұлғалар үшін) ие болуы тиіс.

9. Тауарлар, қызметтер сатып алынатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен техникалық ерекшелігінде (терінге) белгіленген мерзімдерде жеткізілуге, көрсетілуге тиіс.

10. Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, қызметтер көрсету шарттары Тапсырыс беруші орналастырған іріктеу туралы электрондық хабарландырудағы шарттарға қайшы келмеуге тиіс.

11. Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағында көрсетуі тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің атауы, БСН және пошталық мекенжайы (пошталық индексін көрсете отырып, заңды және нақты мекенжайы), сондай-ақ байланыс деректері (электрондық пошта, телефондар);

2) Тапсырыс берушінің атауы, БСН және почталық мекенжайы, олар іріктеу туралы электрондық хабарландыруда көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуі тиіс;

3) лоттың (тардың) нөмірін көрсете отырып, әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы қатысуға өткізілетін іріктеудің атауы ("01/1-ҚФ оңалту орталықтарын жабдықтауға әлеуетті өнім берушілердің ұсыныстарын бағалау және салыстырмалы талдау тәсілімен тауарларды, қызметтерді жеткізетін әлеуетті өнім берушілерді іріктеуге қатысу, ____________________________________ лоттың (тардың) атауы мен нөмірін көрсету міндетті, «2020 жыл 26 мамыр сағат 10: 00-ге дейін АШПАҢЫЗ»).

12. Осы хабарландырудың 11-тармағының талаптарын бұзған баға ұсынысы (ұсыныстар) бар Конверт (конверттер) тіркеуге алынбайды.

13. Оны ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынылған баға ұсынысы (-тары) бар Конверт (-тер) қабылданбайды. Осы талаптарды бұза отырып, іріктеуге қатысу үшін пошта арқылы түскен конверттер ашылмауы және 1 (бір) жыл бойы сақталуы мүмкін.

15. Жеңімпазбен шарт жасасқан кезде шарттың жалпы сомасының 3 (үш) пайызы мөлшерінде шарт бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету көзделеді.

Егер шартта аванс (алдын ала төлем) төлеу көзделген жағдайда, әлеуетті өнім беруші:

1) шарттың жалпы құнының (сомасының) 3 (үш) пайызы мөлшерінде шартты қамтамасыз етуді ұсынады;

2) шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша аванс (алдын ала төлем) сомасының 6 (алты) пайызына тең аванс (алдын ала төлем) қамтамасыз етуді енгізеді.

Шартқа қол қоюдың талап етілетін мерзімі  - шарт жобасын алған күннен бастап, оның ішінде электрондық тәсілмен жеткізілгендерге де  3 (үш) жұмыс.

Жаңалық материалдары
Түсініктеме қалдыру